Promoción en canles turísticas dos Camiños de Santiago (uqui)

Promoción en canles turísticas dos Camiños de Santiago no mundo

Detalle Asociacións que acudiron o  Xacobeo  2010 (uqui)

Asociacións dos distintos países que fixeron o Camiño no 2010

Peregrinos Xacobeo 2010 (uqui)

Distribución de peregrinos por países no 2010 (agás Europa)

Mapa de peregrinos de distintas comunidades autónomas españolas (uqui)

Evolución do número de peregrinos en España

Camiños de Santiago en Europa (uqui)

Camiños de Santiago en Europa

Infografía da memoria do Xacobeo 2010

Cifras, eventos e espectáculos recollidos nunha memoria anual

O Xacobeo 2010 recolleu unha variedade de eventos que tiñan que ser recopilados nunha publicación, datos turísticos, espectáculos, exposicións, ect. Memoria do Xacobeo 2010 [ver máis]