Web de Gallaecia Petrea (uqui)
Web de Gallaecia Petrea nos distintos dispositivos móbiles (uqui)
Páxina inicial de Gallaecia Petrea (uqui)

Web Gallaecia Petrea

A web, unha ferramenta de comunicación para a exposición

Creouse unha web que conta con dúas partes: unha presencial, que amosa un resumo de Gallaecia Petrea e información práctica para visitantes, e outra dinámica que permite a participación do usuario e a integración de diferentes procesos de comunicación e márketing. Para a web realizáronse tamén varias pezas en vídeo a xeito de visita guiada pola exposición.

Cidade da Cultura de Galicia, 2012