Web
Web
Web
Web

Web Compostela, Territorio das Mulleres

Sitio web da plataforma Territorio das Mulleres

Sitio web que inclúe todo o material necesario para explorar o Territorio das Mulleres. Contén un mapa que por un lado, trata de poñer en valor todos los lugares que teñen relevancia no relato histórico das mulleres da cidade, por outro lado, búscase promover e apoiar os axentes sociais e económicos que fan unha aposta pola igualdade de oportunidades entre homes e mulleres, incorporando hoteis, restaurantes e bares á iniciativa. Visita e explora o Territorio das Mulleres en tm.santiagodecompostela,gal

Concellaría de Igualdade, Santiago de Compostela, 2015