gráficas feministas encontradas en la calle

La gráfica feminista
19 Octubre 2018

Este artículo fue publicado en el catálogo Alén dos Xéneros, prácticas artísticas feministas en Galicia". Exposición comisariada por Anxela Caramés, realizada en el Marco de Vigo y posteriormente en el Auditorio de Galicia. Exposición en la que diseñamos la gráfica y el catálogo.

O feminismo contemporáneo ten unha historia cargada de marcas e pintadas nas rúas que teñen como función comunicar, dun xeito rápido e directo, as súas mensaxes políticas. Estes graffitis son realizados, a maioría das veces, de maneira espontánea polas propias activistas. Malia seren gráficas bastante precarias, eran –e seguen a selo, en moitos casos– a única forma posible de facer visible e difundir unha mensaxe á marxe do discurso esta- blecido; pódense considerar, daquela, armas de comunicación subversiva e, como tales, ilegais e anónimas.

Algo similar sucede coas pancartas e os carteis que se utilizan nas manifestacións, mesmo co propio corpo cando o empregamos como ferramenta política, aínda que, obviamente, é menos anónimo. En calquera caso, as gráficas que se usan teñen máis en común do que poderiamos pensar en principio.

Artículo completo en español
English version

A gráfica como expresión das ideas

Gráfica feminista